TỪ 1H00 NGÀY 26/10/2020 TOÀN BỘ NGÂN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI PHIỀN QUÝ HỘI VIÊN VÀO MỤC NẠP TIỀN KIỂM TRA TRƯỚC KHI CHUYỂN KHOẢN , KIMSA SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU HÔI VIÊN NẠP SAI TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG , XIN CẢM ƠN !     

28/10/2020

23369

Register

Deposit

Play & Win

Withdraw

USD 95,611,824